Savjeti 365

Europa: kontinent s tisućljetnom poviješću, bogatim kulturnim naslijeđem i pejzažima koji su među najljepšima na svijetu. Velik je broj sadržaja koje putnici mogu otkriti i istražiti, a sad im je to olakšano zahvaljujući Europskoj uniji.

Velik broj granica unutar EU-a može se prijeći bez provjere, a uporabom eura olakšava se povoljna kupovina. Olakšan je pristup zdravstvenim uslugama, a s vama mogu putovati vaš pas ili mačka. Ako vozite, vozačka dozvola i potvrda o osiguranju vozila izdane u jednoj državi članici EU-a vrijede i u ostalima, a upotreba mobilnog telefona u inozemstvu sve je povoljnija.

532px-EU_flag-map.svg

Potrebne isprave

Za državljane EU-a

Zahvaljujući schengenskim pravilima koja su dio zakonodavstva EU-a, više ne postoje granične provjere između 22 države članice EU-a. Tim pravilima ukinute su sve unutarnje granične provjere, no ujedno su postavljene i učinkovite provjere na vanjskim granicama EU-a te je uvedena zajednička vizna politika. U schengenskom su sustavu sve države članice EU-a osim Bugarske, Irske, Hrvatske, Cipra, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine. Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska također su članice schengenskog sustava, iako nisu države članice EU-a.

Valjana putovnica ili osobna iskaznica trebat će vam ako putujete u jednu od šest država koje nisu članice schengenskog sustava ili kad se vraćate iz njih te kad ulazite u EU ili ga napuštate preko vanjske granice. Tijekom putovanja u EU imajte ih uz sebe za slučaj da ih morate pokazati u identifikacijske ili sigurnosne svrhe. Prije putovanja izvan EU-a, provjerite koje su sve isprave potrebne u državi nečlanici EU-a koju želite posjetiti. Imajte na umu da su valjane osobne iskaznice samo one koje su izdale nacionalne vlasti.

Djeca moraju imati vlastitu putovnicu ili osobnu iskaznicu.

Vize: Za putovanje unutar EU-a nije potrebna viza.

Za nedržavljane EU-a

Putovnica: Potrebna je valjana putovnica.

Vize: Viza za EU na razdoblje do 90 dana nije potrebna državljanima 42 države, uključujući Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland i Sjedinjene Američke Države. Popis država čiji državljani moraju imati vizu prilikom putovanja u Irsku ili Ujedinjenu Kraljevinu razlikuje se od ostalih država članica EU-a. Vizu zatražite u konzulatu ili veleposlanstvu države koju planirate posjetiti.

Ako imate schengensku vizu, možete putovati u sve države schengenskog sustava. Osim toga, ako imate valjanu dozvolu boravka koju je izdala jedna od država članica schengenskog sustava, možete boraviti u drugim državama schengenskog prostora do 90 dana. Nacionalna viza možda će vam biti potrebna za putovanje u državu EU-a koja nije u schengenskom sustavu.

international22

Novac

Više od dvije trećine državljana EU-a koristi se eurom, dakle više od 337 milijuna ljudi u 19 država članica EU-a. Euro se označava simbolom €. Novčanice eura identične su u svim državama, ali svaka država kuje vlastite kovanice, s jednom stranom koja je jednaka u svim državama članicama i drugom na kojoj je otisnut karakterističan nacionalni prikaz.

tool9

Sve novčanice i kovanice mogu se rabiti u svim državama članicama koje se koriste eurom, uključujući velik broj njihovih prekomorskih područja. Euro je nacionalna valuta Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, kako je utvrđeno sporazumom s EU-om. Eurom kao nacionalnom valutom služi se i dio država i teritorija poput Kosova ili Crne Gore. U europskim državama izvan europodručja velik broj hotela, trgovina i restorana, posebice u turističkim mjestima, prihvaća plaćanje u eurima kao i u nacionalnoj valuti, iako ih zakoni na to ne obvezuju.

Gotovina i kartice

Banke naplaćuju iste naknade za međunarodna plaćanja u eurima unutar EU-a kao i za domaće transakcije iste vrijednosti u eurima. Stoga podizanje eura s bankomata u svim mjestima unutar EU-a stoji jednako kao i podizanje eura s bankomata banke u kojoj nemate račun u vašoj zemlji.

shopper85

Jednake naknade primjenjuju se na sva plaćanja debitnim ili kreditnim karticama u eurima, na prijenos eura s jednog računa na drugi ili prilikom izravnog debitnog plaćanja, bez obzira na to je li transakcija obavljena u vašoj zemlji ili unutar EU-a. Naknade za transakcije mogu se, naravno, uvelike razlikovati od banke do banke. Međunarodna plaćanja u ostalima valutama ne podliježu tim odredbama.

U slučaju gubitka ili krađe bankovne kartice odmah nazovite izdavača kartice da ju blokira. Prije puta zabilježite broj koji u tom slučaju trebate nazvati.

Ako uđete u EU ili napuštate EU s najmanje 10 000 € gotovine (ili s istim iznosom u bilo kojoj drugoj valuti), novac morate prijaviti carinskim dužnosnicima.

Kupnja

Kad putujete po državama članicama EU-a, nema ograničenja na vrstu proizvoda koju ćete kupiti ili nositi sa sobom ako su proizvodi za osobne potrebe, a ne za preprodaju. Porezi (PDV i trošarine) uključeni su u cijenu proizvoda i unutar bilo koje druge države članice EU-a na tu cijenu vam se ne mogu obračunati iznosi drugih poreza.

Duhanski proizvodi i alkohol

Svaka država može odrediti smjernice u vezi s količinom duhanskih proizvoda ili alkohola kako bi se odredilo jesu li za osobnu upotrebu. Ako nosite veću količinu robe te vrste, može vas se ispitati kako bi se ocijenilo imate li namjeru prodaje. Smjernice ne mogu biti manje od navedenih količina:

 • 800 cigareta,
 • 400 cigarilosa,
 • 200 cigara,
 • 1 kg duhana,
 • 10 litara žestok
 • 20 litara pojača
 • 90 litara vina (najviše 60l pjenušavog vina)
 • 110 litara piva.

cigarettes

Ulazak u EU

Ako ulazite u EU iz države nečlanice EU-a, smijete unijeti robu oslobođenu od PDV-a i trošarina za osobne potrebe unutar količina navedenih u nastavku. Isto se primjenjuje na putnike s Kanarskih otoka, Kanalskih otoka, Gibraltara i ostalih područja na kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i trošarinama.

Alkoholna pića

 • 1 litra alkoholnog pića s postotkom alkohola 22% ili
 • 2 litre pojačanog vina ili pjenušavog vina,
 • 4 litre vina,
 • 16 litara piva.

Duhanski proizvodi

Svaka država članica EU-a ima pravo izbora hoće li primjenjivati više ili niže ograničenje na putnike koji dolaze iz zemalja nečlanica EU-a. Ako se primjenjuje niže ograničenje, ono se može primjenjivati samo na putnike koji dolaze kopnom i morem (Bugarska, Grčka, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Slovačka i Švedska) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

Niže ograničenje je tako 40 cigareta, dok je više ograničenje 200 cigareta.

Ostala roba uključujući parfeme

Ako putujete zrakom ili morem, možete unijeti robu u ukupnoj vrijednosti od 430 €, a ako putujete kopnom ili unutarnjim plovnim putovima, u vrijednosti koja ne prelazi 300 €. Neke države članice EU-a niže ograničenje primjenjuju na putnike mlađe od 15 godina, ali vrijednost i dalje ne može biti manja od 150 €.

Hrana

Protuzakonito je unošenje mesnih ili mliječnih proizvoda, čak i u malim količinama, pri povratku iz većine zemalja u EU. Jedine su iznimke Andora, Farski otoci, Grenland, Island, Lihtenštajn, Norveška, San Marino i Švicarska. Razlog tomu je zaštita stoke unutar EU-a od životinjskih bolesti.

Pomoć potrošačima

Potrošačima je svugdje unutar EU-a zajamčeno pošteno postupanje, proizvodi koji zadovoljavaju određene standarde i pravo na pravni lijek ako nešto krene po zlu.

Provjerite što jedete.

Možete biti sigurni da su sigurnosni standardi za hranu na najvišoj mogućoj razini zahvaljujući strogim zakonima u vezi s proizvodnjom, preradom i prodajom hrane. Možete provjeriti sastojke, uključujući one koje se najčešće povezuje s alergijama ili netolerancijom na određene namirnice.

organski logo  Obratite pozornost na organski logo EU-a na svim pakiranim organskim namirnicama.

cheese1

Provjerite što kupujete.

Zaštićeni ste od razne nepoštene trgovačke prakse na internetu i u trgovinama. Sada su zabranjene unaprijed označene kućice na web-mjestima kako ne biste slučajno platili putno osiguranje prilikom kupovine zrakoplovne karte na internetu. Neopravdane naknade za plaćanje kreditnim karticama na internetu također su zabranjene.

276px-pao-symbol.svg_  Kozmetički proizvodi moraju imati oznaku roka trajanja nakon otvaranja proizvoda. Provjerite simbol otvorene kutijice.
SigleUVAProizvodi za sunčanje sada imaju jasnije oznake, uključujući standardiziranu oznaku zaštite od UVA zračenja.
CE-marking-logoOznaka na pojedinim proizvodima kao što su igračke, električni uređaji ili mobilni telefoni jamči sukladnost sa svim relevantnim zahtjevima EU-a u vezi sa sigurnosti, zdravljem i zaštitom okoliša.

Usporedite cijene

Puna cijena svake vrste robe koja je na prodaju, uključujući PDV, mora biti jasno izložena, kao i jedinična cijena – cijena kilograma ili litre. Kod rezervacije zrakoplovnih karata internetom, od početka mora biti vidljiva ukupna cijena karte, sa svim naknadama i pristojbama.

tag76

Riješite sve probleme

Europski centri za zaštitu potrošača daju praktične informacije o pravima potrošača unutar EU-a, kao i savjete i pomoć u vezi s prekograničnim žalbama ili sporovima. Centri postoje u svih 28 država članica EU-a, kao i u Norveškoj i Islandu. Također postoji korisna aplikacija za putoanja ECC-Net Travel s mnoštvom praktičnih savjeta i informacija.

business133

Dolazak na odredište

Cestom

Vozačka dozvola

Valjana vozačka dozvola izdana u državi članici EU-a vrijedi na području cijelog EU-a. Svaka nova vozačka dozvola izdaje se u obliku plastične kartice standardnog europskog formata. U nekim je zemljama, uz valjanu vozačku dozvolu, potrebna i prometna dozvola.

Osiguranje vozila

Prilikom svakog putovanja u EU, vaše automobilsko osiguranje automatski pokriva minimalni iznos propisan zakonom (odgovornost treće strane). To se primjenjuje i na Islandu, u Lihtenštajnu i Norveškoj. Ako imate sveoubuhvatnu policu osiguranja, njome su često obuhvaćena i putovanja u strane zemlje, ali to biste trebali provjeriti prije odlaska.

Europski obrazac za izjavu o prometnoj nezgodi, koji možete dobiti od svoje osiguravajuće kuće ili preuzeti s interneta, standardni je dokument dostupan na nekoliko jezika kojim je pojednostavljeno davanje izjave na licu mjesta ako dođe do prometne nezgode u inozemstvu.

Prilikom putovanja u EU nije potrebno imati zelenu kartu, no ona je međunarodni dokaz minimalnog osiguranja od odgovornosti treće strane. Ako ne ponesete zelenu kartu, bilo bi dobro ponijeti potvrdu o osiguranju.

Sigurna vožnja

Maksimalna dopuštena razina alkohola u krvi varira od 0 mg/ml do 0,8 mg/ml. Ostale važne informacije o sigurnosti na cestama u pojedinim državama članicama EU-a, uključujući ograničenja brzine, sigurnosnu opremu za motocikliste i bicikliste, obavezno paljenje svjetala tijekom dana i korištenje zimskih guma, dostupne su u novoj aplikaciji Odlazak u inozemstvo. Vozače koji su u inozemstvu napravili prometni prekršaj poput prebrze vožnje ili vožnje pod utjecajem alkohola moguće je pronaći zahvaljujući boljoj prekograničnoj razmjeni podataka.

Imajte na umu da se u Irskoj, Cipru, Malti i Ujedinjenoj Kraljevini vozi lijevom stranom ceste, a u pojedinim državama kao što su Belgija, Nizozemska i Portugal vrijedi pravilo prednosti vozila s desne strane.

Zrakom

Stvaranje jedinstvenog europskog tržišta u području zračnog prometa omogućilo je niže cijene vožnje i veći broj prijevoznika, linija i putničkih usluga. EU omogućuje let na području EU-a svakom prijevozniku i floti koji s u sukladni sigurnosnim standardima EU-a, uključujući otvaranje domaćih linija u inozemstvu. Putnici u zračnom prometu lako mogu usporediti cijene s obzirom na to da sve objavljene cijene obavezno uključuju cijenu vožnje, sve poreze, pristojbe i doplate.

airplane105

Zajednička pravila EU-a o sigurnosnim provjerama putnika, ručne prtljage i prijavljene prtljage primjenjuju se na sve odlazne letove iz zračnih luka u EU-u. Pravilima EU-a utvrđen je popis predmeta koji se ne smiju unositi u kabinu zrakoplova, kao i predmeta koji se ne smiju nalaziti u prijavljenoj prtljazi koja će biti smještena u prtljažni prostor zrakoplova. Trenutačno također postoje ograničenja u pogledu količine tekućine koja se može unijeti u ručnoj prtljazi. Poduzet je prvi korak za ukidanje tih ograničenja omogućujući putnicima koji putuju kroz zračne luke u EU-u nošenje tekućina kupljenih u trgovinama u kojima je kupnja oslobođena carine kao ručne prtljage pod uvjetom da su predmet i račun zatvoreni u sigurnosnoj vrećici.

Zahvaljujući primjeni visokih standarda rezultati koje Europa postiže u sigurnosti zračnog prometa među najboljima su u svijetu. U cilju daljnjeg unaprjeđenja sigurnosti određenim zračnim prijevoznicima podrijetlom iz država izvan EU-a zabranjeno je letjeti u europskom zračnom prostoru ako je utvrđeno da su nesigurni ili nisu pod dovoljnim nadzorom nadležnih tijela.

Željeznicom

Unutar EU-a postoji više od 215 000 km željezničkih pruga koje omogućuju razne međunarodne putničke usluge. U nekoliko zemalja postoji više od 7 300 km brzih linija koje povezuju važne osovine poput one London – Pariz, Milano – Rim i Barcelona – Madrid, na kojima vlakovi postižu brzine do 350 km/h. Mreža se nastavlja širiti.

trains2

Morem ili unutarnjim plovnim putovima

Između država članica EU-a postoje različiti pomorski pravci na kojima se nude redovite, visokokvalitetne usluge prijevoza umjesto prijevoza cestovnim ili željezničkim pravcima ili u kombinaciji s njima. Postoji i više od 41 500 km plovnih rijeka, kanala i jezera. EU je među pionirima poboljšanja pomorske sigurnosti i promicanja visokih standarda s pravilima o zaštiti putnika i posade na trajektima ili drugim plovilima koja plove u europske luke ili iz njih, kao i putničkih brodova koji plove na području EU-a.

ocean3

Briga o zdravlju

Ako se vi, kao državljanin EU-a, odjednom razbolite ili tijekom privremenog posjeta bilo kojoj državi članici EU-a, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj doživite nezgodu, imate pravo korištenja uslugama javnog zdravstva pod istim uvjetima i po jednakim cijenama kao i osigurani državljani te zemlje. Svaka država ima vlastita pravila u vezi s naknadama u javnom zdravstvu. U pojedinim državama obrada je besplatna, u nekima snosite dio troškova, a u nekima ćete morati pokriti cjelokupni iznos te potom tražiti povrat sredstava. Iz tog razloga, čuvajte račune, recepte i potvrde. Zahtjev za nadoknadu troškova možete predati u zemlji koju posjećujete ili po povratku u matičnu državu.

Europskom karticom zdravstvenog osiguranja dokazujete da ste osigurani u državi članici EU-a. Time se pojednostavljuje postupak i ubrzava nadoknada troškova. Kartica je besplatna i možete je zatražiti od vašeg državnog zdravstvenog osiguranja. Neke države ugrađuju tu karticu na poleđinu nacionalne kartice zdravstvenog osiguranja, dok druge izdaju dvije zasebne kartice. S pomoću aplikacije Europska kartica zdravstvenog osiguranja možete dobiti informacije o brojevima hitnih službi, obuhvaćenom liječenju, troškovima i o tome kako tražiti nadoknadu troškova.

Putno osiguranje

Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne može biti zamjena za putno osiguranje te se njome ne mogu pokriti svi troškovi zdravstvene njege ili troškovi povratka u domovinu, stoga je preporučljivo napraviti policu putnog osiguranja kojom su pokriveni navedeni slučajevi.

car97

Lijekovi

Recept koji je izdao vaš liječnik vrijedi u svim državama EU-a, ali provjerite je li prodaja propisanog lijeka odobrena i je li dostupan u državi koju posjećujete. Zatražite prekogranični recept na temelju kojeg će vam ljekarnik moći izdati lijek jer su u njemu navedeni podaci o liječniku koji je izdao recept, pacijentu i propisanom proizvodu, uključujući njegov uobičajeni naziv i žig te potrebnu količinu i dozu.

medical109

Cijepljenje

U pravilu cijepljenje nije preduvjet za putovanje na području EU-a, no postoje pojedine preporuke ili zahtjevi za cijepljenje prilikom putovanja u određene prekomorske teritorije EU-a. Prije putovanja svakako sa svojim liječnikom provjerite zahtjeve za zemlju u koju planirate putovati.

medical8

Voda za kupanje

U cilju zaštite zdravlja kupača i okoliša, utvrđeni su strogi standardi za vodu za kupanje u EU-u. Opća kvaliteta vode na 22 000 kupališta u EU-u i dalje je visoka: više od 94 % ispunjuje minimalne standarde kvalitete vode, a 83 % ispunjuje stroži standard „izvrsnosti”. Podaci o kvaliteti vode na kupalištima mogu se iščitati iz službenih simbola.

bathroom4

Kućni ljubimci

Na putovanje možete bez problema povesti psa, mačku ili afričkog tvora ako imate europsku putovnicu za kućne ljubimce koju vam može izdati bilo koji veterinar. Svi psi, mačke i afrički tvorovi moraju imati putovnicu te ugrađeni mikročip za potrebe identifikacije, ili jasno čitljivu tetoviranu oznaku koja je napravljena prije srpnja 2011. Moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće, a detaljni podaci o cjepivu moraju biti uneseni u putovnicu. Životinja mora biti cijepljena nakon ugradnje mikročipa ili tetoviranja oznake.

Prije putovanja u Irsku, Maltu, Finsku i Ujedinjenu Kraljevinu psi moraju kod veterinara proći tretman protiv parazita. Tretman mora biti detaljno unesen u putovnicu za kućne ljubimce, a pas može putovati 1 do 5 dana nakon završetka tretmana.

Putovnica EU-a za kućne ljubimce važeća je jedino za pse, mačke i afričke tvorove. Ako na put želite povesti drugu vrstu ljubimca, kao što je zec, ptica ili neka vrsta glodavca, svakako se prije putovanja raspitajte kod svojeg veterinara.

dog47

Preuzmite ove informacije u .pdf obliku